26 Jun 2017

Nguyễn Văn Choi

Luật sư NGUYỄN VĂN CHOI
Tổng Giám đốc

Ông Choi đã tốt nghiệp Cử nhân Luật tại trường Đại học Luật Hà Nội và chuyên khoa Luật sư tại Học viện Tư pháp. Ông hiện là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp Đại học, ông đã bắt đầu xây dựng Doanh nghiệp cho riêng mình. Khởi nghiệp, ông ý thức được rằng cần phải lựa chọn con đường riêng để chèo lái Doanh nghiệp phát triển theo hướng mới và sáng tạo. Để theo kịp xu hướng hội nhập quốc tế, ông đã mạnh dạn hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài để phát triển doanh nghiệp theo con đường giáo dục và hy vọng góp một phần nhỏ để kết nối văn hóa, giáo dục quốc tế với các bạn trẻ hiện nay.

Bài tiếp theo
Nguyễn Quý Minh

Bài viết liên quan

Buy cheap Cialis Super Active 20 mg online reviews * Buy Generic And Brand Drugs Online

Uncategorized,

No Prescription Needed – Ventolin 100 mcg generic pills – Generic Drugs Online Pharmacy

Uncategorized,

Safe Pharmacy To Buy Generic Drugs / Can i buy real Cytotec 200 mg online / Free Shipping

Uncategorized,